• Ευρωπαίοι συμμετέχοντες του Comenius στο Δήμο Τρικκαίων

  • Κάλαντα Χριστουγέννων Φιλαρμονικής Δήμου Τρικκαίων - Μέρος 1

  • Κάλαντα Χριστουγέννων Φιλαρμονικής Δήμου Τρικκαίων - Μέρος 2

  • Κάλαντα Πρωτοχρονιάς από τη Δημοτική Φιλαρμονική στον Δήμαρχο Τρικκαίων